Driving
Automotive
Distribution

Tjänster

Internationellt nätverk

ADI har expanderat från sin fasta bas i västra och östra Europa till den europeiska kontinenten, liksom till andra världsdelar, till exempel Afrika och Centralasien och till Kaukasus. Med respekt för olika kulturer och traditioner och för allt som grundar deras specifika marknadsförhållanden, har ADI idag samlat människor från 40 nationer för att utbyta information och förbättra affärsmetoder genom att lära av varandra och överföra deras förvärvade kunskap.
  


Närhet

Närhet är ett nyckelelement för ADI:s och deras partners verksamhetsstrategi: 600 fordonsgrossister som är verksamma på över 3 000 försäljningsställen garanterar regelbundna leveranser i tid till alla professionella reparatörer. De här AD-distributörerna har lokala lager som levererar alla mekaniska, tekniska och elektroniska komponenter till sina professionella reparatörer.
  


 Reservdelar med kvalitet

Det erfarna teamet på AD:s internationella huvudkontor i Kortenberg/Belgien samordnar koncernens verksamhet och upprätthåller kontakten med de internationella ledningsgrupperna bland ADI:s över 40 kontraktsleverantörer.
  


Tillgänglighet och logistik

Stora nationella distributionscentrum med en total yta på mer än 400 000 m² och en total regional lagerkapacitet på 2,6 miljoner m² ger en tillgänglighet som garanterar hög nivå på de tjänster som professionella reparatörer med rätta kan förvänta sig.
ADI-partners investerar kontinuerligt i logistisk effektivitet.
  


Teknisk support: EureCar

För att följa med och medverka i den kraftiga ökningen inom teknologin hos moderna bilar har ADI inrättat ett exklusivt program för förbättring och främjande av teknisk utbildning och support: Eure!Car: Inom Eure!Car-programmet har nationella AD-organisationer och deras AD-distributörer organiserat en omfattande serie högkvalitativa tekniska utbildningar för professionella reparatörer. Eure!Car stöds av ledande tillverkare av reservdelar och stärker både ADI:s och ADI-partners fortsatta insatser för att höja nivån på teknisk kompetens hos reparatörer. 

Mer information finns på www.eurecar.org

 

Autodistribution International

Leuvensesteenweg 272,
3070 KORTENBERG - Belgium
T.: +32 (0) 2 759 29 95
F.: +32 (0) 2 759 90 26
info@mail.adi.be

Map