Driving
Automotive
Distribution

Kansainvälinen verkosto

ADI on laajentunut vankoista lähtökohdistaan Länsi- ja Itä-Euroopassa eri puolille Eurooppaa sekä muihin maanosiin, kuten Afrikkaan, Keski-Aasiaan ja Kaukasiaan. ADI:ssa toimii nyt ihmisiä 40 maasta, joiden erilaisia kulttuureja ja perinteitä sekä niihin perustuvia erityisiä markkinointiympäristöjä ADI kunnioittaa. Jäsenet vaihtavat tietoa ja parantavat liiketoimintamenetelmiään oppimalla toisiltaan ja siirtämällä omaa taitotietoaan toisilleen.
  


Läheisyys

Markkinoiden läheisyys on keskeinen elementti ADI:n ja sen kumppaneiden liiketoimintaperiaatteissa. 600 autonosien tukkujakelijaa, jotka toimivat yli 3000 jakelupisteen kautta, varmistavat säännölliset ja oikea-aikaiset toimitukset kaikille ammattimaisille autonkorjaajille. Nämä AD-jakelijat varastoivat kaikki mekaaniset, tekniset ja elektroniset osat paikallisesti ja toimittavat ne autonkorjaajille.
  


 Ensiluokkaiset autonosat

AD Internationalin pääkonttorin kokenut tiimi Kortenbergissa Belgiassa koordinoi ryhmän toiminnan ja tekee yhteistyötä ADI:n yli 40 sopimustoimittajan kansainvälisten johtoryhmien kanssa.
  


Saatavuus ja logistiikka

Valtavien kansallisten jakelukeskusten kokonaispinta-ala on yli 400 000 m², ja aluevarastojen yhteenlaskettu kapasiteetti on 2 600 000 m². Niiden ansiosta pystytään varmistamaan ensiluokkainen palvelu, jota ammattimainen korjaaja oikeutetusti odottaa. ADI-kumppanit investoivat jatkuvasti tehokkaaseen logistiikkaan.
  


Tekninen tuki: EureCar

Nykyaikaiset autot sisältävät yhä enemmän teknologiaa. Tätä kehitystä ennakoiden ADI on käynnistänyt oman erityisohjelman teknisen koulutuksen ja tuen lisäämiseksi ja edistämiseksi. Tämä ohjelma on nimeltään Eure!Car. Eure!Car-ohjelmassa kansalliset AD-organisaatiot ja niiden AD-jakelijat organisoivat kattavia korkealuokkaisten teknisten koulutusten kokonaisuuksia autonkorjaajille. Johtavat autonosavalmistajat tukevat Eure!Car-ohjelmaa vahvistaen siten sekä ADI:n että ADI-kumppaneiden jatkuvia pyrkimyksiä kohottaa autonkorjaajien teknisen osaamisen tasoa. 

Koulutusohjelmasta kerrotaan enemmän verkkosivulla www.eurecar.org

 

Autodistribution International

Leuvensesteenweg 272,
3070 KORTENBERG - Belgium
T.: +32 (0) 2 759 29 95
F.: +32 (0) 2 759 90 26
info@mail.adi.be

Map